Reklama

Jest projekt planu dla prawego brzegu Wisłoka. Ścieżki pieszo-rowerowe i nowe estakady [ZDJĘCIA]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Na temat zagospodarowania przestrzennego terenu prawego brzegu Wisłoka rozmawiali radni podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. Plan obejmuje obszar 12,5 ha i dotyczy obszaru pomiędzy Al. Kopisto, Podwisłocze i Powstańców Warszawy.

Teren prawego brzegu Wisłoka do tej pory stoi niezagospodarowany. Znajduje się tam aktualnie teren ogrodzony wysokim ogrodzeniem, który jak mówi się w mieście - należy do prywatnego właściciela. Miasto ma plan na prawy brzeg, który został przedstawiony na wrześniowej sesji Rady Miasta. 

W granicach planu wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu. Ok. 2,55 ha to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną. Ok. 9,86 ha – teren przeznaczony pod zieleń urządzoną – bulwary miejskie. Ok.ok. 0,13 ha – teren przeznaczony pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy na estakadzie. Ok. 0,02 ha – tereny przeznaczone pod części publicznej drogi głównej w ciągu al. Powstańców Warszawy. Ok. 0,01 ha – teren przeznaczony pod infrastrukturę techniczną – gazowniczą.

 

Przedstawiony plan zakłada stworzenie małej architektury i ścieżek pieszo-rowerowych w tym budowę dwóch estakad pieszo-rowerowych nad Wisłokiem. Pierwsza estakada połączy ul. Bulwarową z ul. Podwisłocze, druga - przejazd al. Powstańców Warszawy. 

W projekcie planu ustalono zasady zagospodarowania ciągów pieszo-rowerowych lub rowerowych, które mają być realizowane w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, również na odcinku od istniejącej kładki pieszej do Mostu Zamkowego. W projekcie tym jest również mowa o kolejnych elementach składowych terenu ZP, stanowiących m.in. kontynuację terenów zielonych i sportowych, które są już urządzone od zapory do kładki dla pieszych na Wisłoku.

Szczegółowy plan dostępny poniżej: